Adalah dengan ini kami berjanji :

 

  1. Bersedia membantu guru-guru mengikut keperluan yang dipohon oleh sekolah-sekolah setempat.
  2. Memberi layanan mesra kepada pengunjung-pengunjung dan pelanggan-pelanggan yang datang ke PKG.
  3. Bersedia membantu guru-guru dalam aspek pengetahuan dan kepakaran dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian di dalam kelas.
  4. Membantu menyediakan kemudahan dan peralatan yang ada bagi tujuan kursus, bengkel, seminar dan sebagainya apabila dipohon.
  5. Membantu guru dalam aspek penyelidikan dan pembangunan serta menyebar luas maklumat pendidikan untuk sekolah-sekolah setempat.