Objektif

 

♦  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam teknopen.

 ♦  Mengumpul dan menyebarkan maklumat profesional pendidikan, khususnya dalam teknopen ke sekolah-sekolah

  Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS).

 ♦  Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah-sekolah.

♦  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat

 ♦  Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti profesional pendidikan untuk guru-guru dan masyarakat setempat.