Misi

Menjadikan PKG sebagai institusi pendidikan setempat bagi latihan peningkatan kemahiran teknopen, pengurusan pusat sumber sekolah, penghasilan bahan dan aktiviti profesionalisme guru yang berasaskan amalan teknologi pendidikan bagi menjana impak kecemerlangan pendidikan sekolah-sekolah setempat.

 

Visi

Membina, mempertingkatkan dan mengekalkan amalan penggunaan teknologi pendidikan dalam proses  pengajaran dan pembelajaran secara kreatif dan inovatif di sekolah ahli sesuai dengan matlamat pendidikan bestari dan falsafah pendidikan negara.