Memantau, menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pusat sumber sekolah dan program gerakan  membaca di sekolah :-

 • Pemantauan PSS
 • Khidmat bantu PSS
 • Bengkel PSS
 • Bengkel Teknologi Pendidikan
 • Mesyuarat pengurusan program untuk Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
 • NILAM

 

Memantau, menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pelaksanaan program ICT di sekolah :-
 • Support Ticketing System (STS)
 • Indeks kualiti Pusat Sumber Sekolah (iQ-PSS)
 • Smart School qualification Standards (SSQS)
 • Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS)
 • Makmal Komputer
 • Schoolnet
 • Pusat Akses
 • PPSMI
 • Aplikasi ICT
 • Inisiatif ICT
 • Konfigurasi rangkaian

 

Memberi perkhidmatan meja bantuan aras 3 kepada sekolah :-
 • Perkakasan
 • Perisian

 

Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian dan perlaksanaan dasar teknologi pendidikan :-
 • iQ-PSS
 • SPPICT
 • SSQS
 • Data NILAM
 • Penggredan PSS
 • Latihan Sumber manusia (Latihan)

 

Menyediakan Bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media :-
 • Bahan cetak
 • Bahan bukan cetak.

 

Melaksanakan, menyebar, mempromosi dan menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah :-
 • Rakam salin DVD/ VCD/ CD
 • Poster
 • Brosur
 • Kalender Aktiviti
 • Buletin
 • Bahan cetak
 • Bahan bukan cetak
 • Mesyuarat permuafakatan
 • Mesyuarat jawatankuasa kecil aktiviti PKG